اره برقی خود را به برق وصل کنید. منبع برقی که اره برقی خود را به آن وصل می کنید باید ولتاژ یکسانی داشته باشد. اگر در مورد مشخصات مدل اره خود مطمئن نیستید، دفترچه راهنمای اره برقی خود را برای اطلاعات بیشتر بررسی کنید.[18]

در صورت لزوم از سیم رابط استفاده کنید.

اره برقی

 

جای امن و متعادلی را برای جای پای خود پیدا کنید. در صورت لزوم می توانید اره برقی را در حالت نشسته یا ایستاده روشن کنید. روشن کردن اره برقی همانند روش روشن کردن اره بنزینی لینک به مطلب قبلی  میباشد. که اطراف عاری از افراد و اشیاء است. بدن شما باید قبل از روشن کردن اره در حالت متعادل باشد.

اره برقی

محافظ دست را به سمت دستگیره بکشید. حفاظ دست درست در جلوی دسته قرار خواهد گرفت. آن را به سمت خود (و پشت اره برقی) بکشید تا صدا مختصری بدهد. محافظ دست یک ویژگی ایمنی است که برای محافظت از شما در حین کار با اره برقی طراحی شده است، که تا زمانی که محافظ درگیر نشود، شروع به کار نخواهد کرد.

 

 

اره برقی

قفل سوئیچ ماشه را فشار دهید. قفل دقیقا در بالای ماشه، در کنار دسته قرار دارد. از انگشت شست خود برای فشار دادن قفل استفاده کنید و مطمئن شوید که آن را کاملاً پایین نگه داشته اید.

 

اره برقی

ماشه را فشار دهید. ماشه در قسمت زیرین دسته قرار خواهد گرفت. فقط از انگشت اشاره خود برای بالا کشیدن ماشه استفاده کنید، اما آن را محکم بگیرید.  انگشت خود را همچنان روی قفل نگه دارید. اره برقی شما اکنون آماده استفاده است.

 

اره برقی

 

هشدارها

کتابچه راهنمای اره خود را همیشه مطالعه کنید. کتابچه راهنما شامل اطلاعات حیاتی ایمنی و دستورالعمل‌های عملیاتی است.[23]

اره خود را هرگز با یک دست و در هوا روشن نکنید چون موقعیت های خطرناکی هستند که به شما اجازه کنترل اره برقی خود را نمی دهند.

زمانی که از اره برقی استفاده می کنید، همیشه از وسیله های محافظ استفاده کنید.[24] حداقل از عینک ایمنی و دستکش استفاده کنید، اما محافظ شنوایی و ماسک صورت نیز توصیه می شود.

همیشه قبل از استفاده از اره برقی اطراف خود را بررسی کنید. مطمئن شوید که هیچ فرد یا اشیایی اطراف شما نیست. اگر هنگام استفاده از اره برقی شخصی به شما نزدیک شد، فوراً ترمز زنجیر را بکشید.