انواع پیکور بر حسب نوع قلم گیر را می توان از بابت نوع سه نظام و قلمی که استفاده می کنند می توان به انواع شش گوش (hex) ، شش گوش فلت، پنج شیار و چهارشیار تقسیم کرد. با توجه به نوع سه نظام این دستگاهها باید از قلم های شش گوش هگز، فلت، چهار شیار و پنج شیار ااستفاده کرد . به صورت کلی دستگاههای سنگین تر از ۱۴ کیلو از قلم شش گوش فلت و پیکورهای سبک از قلم شش گوش hex  استفاده می کنند . نمونه های کمی از پیکورهای چهارشیار و پیکورهای پنج شیار نیز وجود دارد.هر دو مدل قلم شش گوش هگز و فلت دارای مقطعی شش گوش هستند، با این تفاوت که مقطع قلم شش گوش hex  برجسته بوده ولی مقطع قلم شش گوش فلت تخت است.

در جدول زیر نام تعدادی از چکش تخریب های مشهور بازار به همراه قدرت و نوع مقطع جهت انتخاب انواع قلم هیلتی قید شده است :

نوع

وزن یا قدرت نوع مقطع
چکش تخریب ماکیتا مدل پیکور mk_65a ۱۹ کیلوگرم شش گوش HEX
چکش تخریب رونیکس مدل ۲۸۰۶ ۱۰ کیلوگرم شش گوش HEX
چکش تخریب رونیکس کد ۲۸۱۴ ۱۴ کیلوگرم شش گوش فلت
چکش تخریب رونیکس مدل RH-2806 ۶٫۵ کیلو شش‌گوش HEX
چکش تخریب توسن مدل ۶۰۰۶DH پلاس ۷ کیلوگرم شش گوش
چکش تخریب ماکیتا مدل HM1203C ۱۰ کیلوگرم پنج شیار
چکش تخریب بوش مدل GSH 16-30 ۱۶ کیلوگرم شش گوش
چکش تخریب رونیکس مدل ۲۸۰۲ ۱۷۵۰ وات شش گوش HEX
چکش تخریب رونیکس مدل ۲۸۲۱ ۱۰٫۷ کیلوگرم پنج  شیار
چکش تخریب آروا مدل ۵۲۲۴ ۱۳۰۰ وات شش گوش
چکش تخریب رونیکس مدل ۱۸ کیلوگرمی تاپ لاین ۲۸۱۸ ۱۸ کیلوگرم شش گوش
چکش تخریب رونیکس مدل ۲۸۱۱ ۱۱ کیلوگرم ۵ شیار
چکش تخریب ماکیتا مدل HR3065 ۱۲٫۵ کیلوگرم ۵ شیار اهرمی SSD PLUS
چکش تخریب آروا مدل ۵۲۴۳ ۱۳۰۰ وات پنج شیار
چکش تخریب توسن مدل ۶۰۰۵DH پلاس ۵٫۵ کیلوگرم قلم شش گوش
چکش تخریب رونیکس مدل تاپ لاین ۲۸۳۰ ۳۰ کیلوگرم چهارشیار
چکش تخریب رونیکس مدل ۲۸۱۴L ۱۴ کیلوگرم سیستم قلم گیر شش گوش
چکش تخریب توسن مدل ۶۰۱۵DHX ۱۶ کیلوگرم  ۶ گوش ته گرد (فلت)
چکش تخریب شارژی آروا مدل ۵۸۳۲ ۳.۸۰۰ کیلوگرم ۴شیار
چکش تخریب رونیکس مدل R2820H ۶٫۵ کیلوگرم
چکش تخریب توسن مدل ۶۱۱۰DH ۱۱ کیلوگرم پنج شیار
چکش تخریب آروا مدل ۵۲۶۱ ۲۱۰۰ وات ۶ گوش
چکش تخریب توسن مدل ۶۱۱۶DH ۲۰ کیلوگرم شش گوشش ابزار گیر
چکش تخریب المکس مدل AT – 287 ۷ کیلوگرم شش گوش HEX
چکش تخریب توسن مدل ۶۱۱۶DHO ۱۵۰۰ وات شش گوش
چکش تخریب توسن مدل ۶۰۰۶DH ۶.۵ کیلوگرم قلم شش گوش
چکش تخریب توسن مدل ۶۰۷۰DH ۷ کیلوگرم
چکش تخریب توسن مدل ۶۰۶۵DH ۶ کیلوگرم پنج شیار
چکش تخریب رونیکس مدل ۲۸۰۰ ۷٫۵ کیلوگرم SDS Max (۵ شیار)
چکش تخریب آروا مدل ۵۲۵۳ ۱۶ کیلوگرم شش گوش
چکش تخریب رونیکس مدل ۲۸۲۰ ۱۱۰۰ وات شش گوش HEX
چکش تخریب آروا مدل ۵۲۲۵ ۷٫۲ کیلوگرم ۶ گوش
چکش تخریب دیوالت مدل DW3065 ۱۲.۵ کیلوگرم شش گوش فلت
چکش تخریب رونیکس مدل ۲۸۰۱ ۱۳ کیلوگرم شش گوش HEX

چکش تخریبD.B 296

۱۶ کیلویی شش گوش فلت