انواع پیکور بر حسب نوع قلم گیر را می توان از بابت نوع سه نظام و قلمی که استفاده می کنند می توان به انواع شش گوش (hex) ، شش گوش فلت، پنج شیار و چهارشیار تقسیم کرد. با توجه به نوع سه نظام این دستگاهها باید از قلم های شش گوش هگز، فلت، چهار شیار و پنج شیار ااستفاده کرد . به صورت کلی دستگاههای سنگین تر از 14 کیلو از قلم شش گوش فلت و پیکورهای سبک از قلم شش گوش hex  استفاده می کنند . نمونه های کمی از پیکورهای چهارشیار و پیکورهای پنج شیار نیز وجود دارد.هر دو مدل قلم شش گوش هگز و فلت دارای مقطعی شش گوش هستند، با این تفاوت که مقطع قلم شش گوش hex  برجسته بوده ولی مقطع قلم شش گوش فلت تخت است.

در جدول زیر نام تعدادی از چکش تخریب های مشهور بازار به همراه قدرت و نوع مقطع جهت انتخاب انواع قلم هیلتی قید شده است :

نوع

وزن یا قدرتنوع مقطع
چکش تخریب ماکیتا مدل پیکور mk_65a19 کیلوگرمشش گوش HEX
چکش تخریب رونیکس مدل 280610 کیلوگرمشش گوش HEX
چکش تخریب رونیکس کد 281414 کیلوگرمشش گوش فلت
چکش تخریب رونیکس مدل RH-28066.5 کیلوشش‌گوش HEX
چکش تخریب توسن مدل 6006DH پلاس7 کیلوگرمشش گوش
چکش تخریب ماکیتا مدل HM1203C10 کیلوگرمپنج شیار
چکش تخریب بوش مدل GSH 16-3016 کیلوگرمشش گوش
چکش تخریب رونیکس مدل 2802۱۷۵۰ واتشش گوش HEX
چکش تخریب رونیکس مدل 282110.7 کیلوگرمپنج  شیار
چکش تخریب آروا مدل 5224۱۳۰۰ واتشش گوش
چکش تخریب رونیکس مدل 18 کیلوگرمی تاپ لاین 281818 کیلوگرمشش گوش
چکش تخریب رونیکس مدل 281111 کیلوگرم۵ شیار
چکش تخریب ماکیتا مدل HR306512.5 کیلوگرم۵ شیار اهرمی SSD PLUS
چکش تخریب آروا مدل 52431300 واتپنج شیار
چکش تخریب توسن مدل 6005DH پلاس5.5 کیلوگرمقلم شش گوش
چکش تخریب رونیکس مدل تاپ لاین 283030 کیلوگرمچهارشیار
چکش تخریب رونیکس مدل 2814L14 کیلوگرمسیستم قلم گیر شش گوش
چکش تخریب توسن مدل 6015DHX16 کیلوگرم 6 گوش ته گرد (فلت)
چکش تخریب شارژی آروا مدل 5832۳.۸۰۰ کیلوگرم۴شیار
چکش تخریب رونیکس مدل R2820H6.5 کیلوگرم
چکش تخریب توسن مدل 6110DH11 کیلوگرمپنج شیار
چکش تخریب آروا مدل 52612100 وات۶ گوش
چکش تخریب توسن مدل 6116DH20 کیلوگرمشش گوشش ابزار گیر
چکش تخریب المکس مدل AT – 2877 کیلوگرمشش گوش HEX
چکش تخریب توسن مدل 6116DHO1500 واتشش گوش
چکش تخریب توسن مدل 6006DH۶.۵ کیلوگرمقلم شش گوش
چکش تخریب توسن مدل 6070DH۷ کیلوگرم
چکش تخریب توسن مدل 6065DH6 کیلوگرمپنج شیار
چکش تخریب رونیکس مدل 28007.5 کیلوگرمSDS Max (۵ شیار)
چکش تخریب آروا مدل 5253۱۶ کیلوگرمشش گوش
چکش تخریب رونیکس مدل 28201100 واتشش گوش HEX
چکش تخریب آروا مدل 52257.2 کیلوگرم۶ گوش
چکش تخریب دیوالت مدل DW3065۱۲.۵ کیلوگرمشش گوش فلت
چکش تخریب رونیکس مدل 280113 کیلوگرمشش گوش HEX

چکش تخریبD.B 296

۱۶ کیلویی شش گوش فلت