بتن کن ها را می توان از بابت نوع سه نظام  به دو نوع قلم گیر چهارشیار و پنج شیار تقسیم کرد. با توجه به نوع سه نظام این دستگاه ها باید از قلم و مته های چهارشیار و پنج شیار استفاده کرد . عموما بتن کن های کوچک و برخی بتن کن های متوسط سه نظام چهارشیار دارند و بتن کن های بزرگ و گاها متوسط سه نظام پنج شیار دارند .

به سه نظامی که قلم و بتن کن چهارشیار دارد اصطلاحا SDS Plus و به به سه نظامهای پنج شیار اصطلاحا SDS Max می​گویند.

در جدول زیر نام تعدادی از بتن کنهای مشهور بازار به همراه قدرت و نوع مقطع جهت انتخاب انواع قلم هیلتی و مته های چهارشیار و پنج شیار ارائه شده است:

انواع بتن کن برحسب نوع قلم گیر

 

نام بتن کنقدرت و وزننوع قلم بتن کن و مته بتن کن
دریل بتن کن رونیکس مدل 2726

 

3 کیلو4شیار
دریل بتن کن کرون مدل CT18026

 

5.2 کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن هیوندای مدل HP8027P-EH

 

3 کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن رونیکس مدل 2740

 

6.8 کیلوگرم5شیار
​دریل بتن کن بوش مدل Professional GBH 2-26 DFR

 

2.8 کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن رونیکس کد 2700

 

3 کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن رونیکس مدل 2740

 

۱۲۵۰ وات

 

5 شیار
دریل بتن کن توسن مدل 8020 H

 

2 کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن ماکیتا مدل DK0120

 

780 وات4شیار
دریل بتن کن آروا مدل 1000W

 

4 کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن بوش مدل GBH 5-40 DCE

 

1150 وات5شیار
دریل بتن کن رونیکس کد 2701

 

2.6 کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن توسن مدل 8033H

 

5.9 کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن رونیکس مدل 2710

 

4 کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن آنکور مدل R7

 

4.2 کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن ماکیتا مدل HR2470

 

780 وات4شیار
دریل بتن کن رونیکس مدل 2732

 

5.2 کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن هیلتی مدل Tc26

 

3 کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن شارژی دیوالت مدل DCH733X2

 

18 ولت

 

5شیار
دریل بتن کن رونیکس مدل RON-2700

 

850 وات4شیار
دریل بتن کن رونیکس مدل 2724

 

2.2 کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن رونیکس مدل 2750

 

۱۰.۳ کیلوگرم

 

5شیار
دریل بتن کن رونیکس مدل 2732

 

5.2 کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن بوش مدل GBH 2-26 DFR

 

800 وات4شیار
دریل بتن کن دی سی ای مدل AZC02-28

 

5 کیلوگرمچهارشیار
دریل بتن کن کرون مدل CT18114BMC

 

4.9 کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن رونیکس مدل 2707

 

5.2 کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن دی سی ای مدل AZC05-26

 

2.9 کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن سه کاره بوش مدل GBH 2-28 D

 

1.2 کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن هیلتی مدل TC-26

 

3.2 کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن رونیکس مدل 2711

 

5کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن رونیکس کد 2729

 

4.6 کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن آروا مدل 5272

 

3کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن متابو مدل KHE 2660 Quick

 

3.2 کیلوگرم4 شیار
دریل بتن کن بوش مدل GBH 2-26 DRE

 

3 کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن نووا مدل 2426

 

1.5 کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن سه کاره ماکیتا مدل 2470HR

 

3کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن ماکیتا مدل HR2630

 

800 وات4شیار
دریل بتن کن بوش مدل GBH 8-45 D

 

1500 وات5شیار
دریل بتن کن کرون مدل CT18054

 

5.3 کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن پوکا مدل H3-40

 

950 وات5شیار
دریل بتن کن توسن مدل 8020H

 

2 کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن دی سی ای مدل AZC03-26B

 

5کیلو گرم4شیار
دریل بتن کن آروا مدل 5270

 

3.2 کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن دنلکس مدل DX-3215

 

5کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن رونیکس کد 2726

 

3 کیلوگرم4شیار
بتن کن دو کاره ۹۵۰ وات  مدل ۲۵۱ المکس5 کیلوگرم4شیاار
دریل بتن کن رونیکس مدل 8910k

 

20 ولت4شیار
دریل بتن کن آروا مدل 5214

 

1500 وات4شیار
دریل بتن کن کرون مدل CT18054

 

5.3 کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن بوش مدل GBH 8-45 D

 

1500 وات5شیار
دریل بتن کن رونیکس مدل 2741

 

7 کیلوگرم5شیار
دریل بتن کن هیوندای مدل XD-8826

 

7 کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن آروا مدل 5220

 

1600 وات5شیار
دریل بتن کن رونیکس مدل 2742

 

8کیلوگرم5شیار
دریل بتن کن بوش مدل GBH 8-45 D

 

1500 وات5شیار
دریل بتن کن بوش مدل GBH 5-40 DCE1150 وات5شیار
دریل بتن کن رونیکس مدل 275010.3 کیلوگرم5شیار
دریل بتن کن بوش مدل GBH 3-28 DRE

 

4کیلوگرم4شیار
دریل بتن کن متابو مدل KHE 2660 Quick

 

3.2 کیلوگرم4شیار
بتن کن سه کاره ۴ شیار المکس مدل R.H2433 کیلوگرم4شیار
بتن کن مدل ۲۵۶ دوکاره پنج شیار ۱۵۰۰ وات دیمردار المکس1500 وات5شیار